SERENGETI | DELIO | Photochromic | Polarized

 338.00 incl VAT

Add to wishlist Adding to wishlist Added to wishlist
  • Frame: Shiny Dark Blue
  • Lens: Mineral Polarized 555nm Cat 3 to 3

LENS:

Ultra-Light Mineral Lens
  • Photochromic
  • Polarized
  • Spectral Control

FRAME:

Bio-Acetate
Shiny Dark Blue